Welkom
Doelgroep
Diensten
Doelgroep
K
uipers
A
dministratieve
D
ienstverlening
Het voeren van een administratie is niet alleen een verplichting van de belastingdienst.
Veel belangrijker is het om als ondernemer een accuraat bijgewerkte administratie te gebruiken om, indien nodig, in de bedrijfsvoering bij te sturen.
KAD kan u hiermee, door zijn jarenlange ervaring en enthousiasme, van dienst zijn.

De doelgroep van KAD zijn ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Mijn werkgebied is de zuidoosthoek van Drenthe in de volgend sectoren:
detailhandel
ambulante handel
horeca
produktiebedrijven
landbouw
wie schrijft,
           die blijft
kademmen002001.jpg